Desalinizatori AqSep

Glavna zadaća desalinizacije morske vode je svođenje razine otopljene krute tvari (minerala) u granice određene za kvalitetu pitke i tehnološke vode, i to za čak približno 98 - 99%. Desalinizacija se provodi odgovarajućom opremom i u potpunosti zadovoljava sve tehničke i tehnološke norme, kao i norme za zaštitu okoliša. Ima veliku primjenu u proizvodnji pitke i tehnološke vode, te općenito u prehrambenoj industriji a osobito za pripremu pitke vode iz morske vode za naše otoke, gdje se osjeća nestašica vode iz drugih izvora. Više o desalinizaciji...

Desalinizatori marke AqSep

Tvrtka NAVCOM d.o.o. vrši prodaju i ugradnju. Osiguran servis, rezervni dijelovi te potrošni materijal za sve modele.

 

Trusted by Danfoss

image

View Item
WM4800E-321
desalinizator vode
...
do 4800 litara/dan
Cijena: na upit
 
View Item
WM9000E-340
desalinizator vode
...
do 9000 litara/dan
Cijena: na upit 
View Item
WM4000B-321
desalinizator vode
...
do 4000 litara/dan
Cijena: na upit 

 View Item
WM9000B-340
desalinizator vode
...
do 9000 litara/dan
Cijena: na upit 
View Item
WM17000B-440
desalinizator vode
...
do 17000 litara/dan
Cijena: na upit 

  

 

image